Betalen – Tandartsenpraktijk de Leeuwenbrug – Deventer

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.
Vanaf 1 mei 2020 sturen wij maandelijks rekeningen van onze behandelingen naar zorgverzekeraars. Patiënten die er bezwaar tegen hebben dat hun behandeling door ons bij de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd kunnen dat per e-mail (tandartsleeuwenbrug@hetnet.nl) aan ons kenbaar maken.
Het deel van de behandeling dat door de zorgverzekeraar niet aan ons wordt vergoed wordt bij de patiënt in rekening gebracht. De patiënt ontvangt van ons de rekening per beveiligde e-mail. Patiënten die een basisverzekering hebben bij CZ ontvangen de rekening voor het deel dat zij zelf moeten betalen van de zorgverzekeraar.

Ook in 2021 sturen wij declaraties, voor zover mogelijk, eerst naar de verzekeraar en ontvangt de patiënt van ons een factuur voor het deel van de behandeling dat niet door de verzekeraar aan ons is vergoed. Dit geldt voor patiënten die een zorgverzekering hebben afgesloten Univé, UMC, Zilveren Kruis, Interpolis, Menzis, Anderzorg, IZA, Ditzo, Eno, FBTO, De Friesland, Zekur, Zorgkantoor Midden-IJssel, DSW, Stad Holland, VGZ en De Amersfoortse. Verzekerden van CZ ontvangen de factuur van het deel dat zij zelf moeten betalen van de zorgverzekeraar. Patiënten die hun zorgverzekering hebben afgesloten bij een niet genoemde zorgverzekeraar ontvangen van ons de factuur voor de gehele behandeling.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • Pin
  • Overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.