Corona – Tandartsenpraktijk de Leeuwenbrug – Deventer

Corona

In het voorjaar van 2020 hebben wij een aantal weken alleen spoedeisend mondzorg verleend. Sindsdien verlenen wij weer reguliere mondzorg aan personen die geen ziekteverschijnselen hebben die kunnen duiden op een besmetting met het corona-virus. Tot 23 maart 2022 hebben wij voorafgaand aan het bezoek van patiënten aan onze praktijk hen vragen gesteld om het risico op besmetting met corona te kunnen vaststellen. Op basis daarvan werd bepaald of een afspraak wel of niet zou kunnen doorgaan.

Vanaf 23 maart 2022 geldt dat wij verwachten dat patiënten die een afspraak bij ons hebben een vermoeden van corona of een bevestigde corona besmetting tijdig (= tenminste 1 werkdag van te voren) bij ons melden. De afspraak wordt dan verplaatst naar een tijdstip waarop het besmettingsrisico vermoedelijk niet meer aanwezig is.

Voorzorgsmaatregelen die wij zelf nemen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan bestaan o.a. uit:

  1. In de wachtkamer bieden wij bezoekers de mogelijkheid aan om hun handen te ontsmetten met handalcohol.
  2. Voordat begonnen wordt met de behandeling wordt gevraagd of de patiënt klachten heeft die kunnen wijzen op corona.

Meer informatie over de verlening van tandheelkundige zorg gedurende de corona-crisis kunt u o.a. vinden op https://www.allesoverhetgebit.nl