Corona – Tandartsenpraktijk de Leeuwenbrug – Deventer

Corona

In de tweede helft van maart en het grootste deel van de maand april 2020 hebben wij alleen spoedeisend mondzorg verleend. Vanaf eind april verlenen wij weer mondzorg aan personen die geen ziekteverschijnselen hebben die kunnen duiden op een besmetting met het corona-virus. Dit geldt ook gedurende de tweede lockdown vanaf 15 december 2020.
Het verlenen van mondzorg is mogelijk omdat wij in onze praktijk voorzorgsmaatregelen nemen om het risico op verspreiding van het corona-virus te beperken.

Deze voorzorgsmaatregelen bestaan uit een aantal onderdelen:
1. Vaststellen tot welke risicogroep u behoort. Dit gebeurt middels het invullen van een online vragenlijst, waar nodig verder aangevuld met telefonische informatie.
2. Vaststellen in welke categorie van mondzorg uw afspraak valt.
Wij onderscheiden spoedzorg, noodzakelijke niet-reguliere zorg en reguliere zorg.

Als u een afspraak wilt maken voor behandeling of controle van uw mond, kom hiervoor dan niet naar de praktijk, maar bel ons dan op nummer (0570) 61 30 03.

Voor het verblijf in onze praktijk geldt een aantal extra gedragsregels die nodig zijn om het risico op besmetting met het corona-virus voor u, voor onze andere patiënten en voor onze medewerkers te beperken. De gedragsregels zijn:
1. Kom alleen naar onze praktijk als u een afspraak heeft. Als u een afspraak heeft en het is noodzakelijk dat u met een begeleider komt, bespreek dat dan van tevoren telefonisch met de baliemedewerkster.
2. Poets uw tanden thuis.
3. Neem een mondkapje mee naar de praktijk en draag dit binnen (behalve in de behandelkamer).
4. Desinfecteer uw handen met de vloeistof die wij daarvoor beschikbaar hebben.
5. Houd tenminste 1,5 meter afstand tot de baliemedewerkster en tot andere patiënten.
6. Meld u ongeveer 5 minuten voordat uw afspraak begint bij de baliemedewerkster. Zij noteert in onze agenda dat u aanwezig bent en zal u vragen een formulier met algemene gezondheidsvragen te beantwoorden. Als u recent nog zo’n formulier hebt ingevuld, kan dit nu achterwege blijven. Het ingevulde en ondertekende formulier overhandigt u aan uw behandelaar voordat de behandeling begint.
7. Als de wachtkamer vol is, wacht u buiten totdat uw behandelaar of diens assistente aangeeft dat u aan de beurt bent. Om de minimale afstand van 1,5 meter te realiseren, kunnen er maximaal 3 personen in de wachtkamer plaatsnemen.
8. Voor een aantal behandelingen zal uw behandelaar u vragen uw mond te spoelen met een ontsmettingsmiddel (waterstofperoxide).
9. Als u een vervolgafspraak wilt maken doet u dat telefonisch, behalve wanneer er minder dan 3 mensen in de wachtkamer zijn.

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij vanaf 1 augustus tot en met 31 oktober 2020 een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening.

Het is echt niet onze bedoeling om met bovenstaande regels een drempel voor uw behandeling op te werpen, maar juist om voorwaarden te scheppen waaronder de controle of de behandeling van uw mond op een veilige en verantwoorde manier kan plaatsvinden. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Indien u meer informatie wenst over verlening van tandheelkundige zorg gedurende de corona-crisis, kunt u deze o.a. vinden op https://www.allesoverhetgebit.nl